למה לי קוריקולום בכלל? על הוראת תכנון לימודים במסגרת ההכשרה להוראה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

למערכת היחסים של המורים עם תוכנית הלימודים יש תפקיד מרכזי בפיתוח הידע המקצועי שלהם. תוכנית הלימודים על כל היבטיה מאפשרת למורים להבין את שיקולי הדעת התוכניים והפדגוגיים שהנחו את קובעי המדיניות. היא מתקשרת למורים את השיקולים שעומדים בבסיס ההחלטה לשלב רעיונות, תכנים או משימות. בכך תוכנית הלימודים יכולה לקדם אוטונומיה של מורים ואף לעזור להם לקבל החלטות בדבר אימוץ היבטים כאלה או אחרים להוראה שלהם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-8
Journalביטאון מכון מופת
StatePublished - 2020
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Education -- Curricula
  • Education -- Israel -- Administration
  • Schools -- Decentralization
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • Teachers -- Training of
  • Teaching

Cite this