ליברליזציה בשוקי הון בין-לאומיים ופיזור סיכונים: מבט מהתיאוריה הכלכלית

Translated title of the contribution: Liberalization of the International Capital Market and Risk Sharing: A Theoretical Approach

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מה הן ההשפעות של הסרת המגבלות על תנועות הון בין-לאומיות כאשר תושבי המדינות בוחרים לא רק את הרכבי תיק הנכסים שלהם אלא גם מידת ההתמחות של השקעותיהם היצרניות? התשובה תלויה במערכת מורכבת ומשולבת של שיקולים והשפעות הדדיות, כמו גם באופי ההעמקה והפתיחות בשוקי ההון. אנו בוחנים שאלות אלו בעזרת מודל פשוט יחסית של שיווי משקל כללי בעולם של שתי מדינות ושני מוצרים, ותשומה אחת הון. החלטות הפרטים כמה להשקיע בייצור כל אחד מהמוצרים, ואיזה חלק מהשקעות אלו להפנות לטכנולוגיית ייצור מסוכנת אך בעלת יתרון סטוכסטי, מושפעות מאפיקי המסחר המותרים במוצרים ובהון, ומהתפלגות המחירים היחסיים בשווי משקל המשקפת החלטות אלו. תוצאות הניתוח שלנו מצביעות על שיפור משמעותי ברווחה, המתאפשר, בעיקר, ע"י הרחבת הניצול של יתרונות יחסיים בייצור, חרף העובדה שמדדי סיכון שונים, במחירי המוצרים ובכמויותיהם, עשויים דווקא לעלות ככל ששוקי ההון הבין-לאומיים מפותחים יותר. לתוצאה זו השלכות חשובות על צעדי הליברליזציה הרצויים בשוקי ההון, כמו גם על הדרך הנכונה למדידת השפעותיהם ועל ההיערכות הדרושה במשק ובמערכת הפיננסית לנטרול העלייה הצפויה בסיכונים.
Translated title of the contributionLiberalization of the International Capital Market and Risk Sharing: A Theoretical Approach
Original languageHebrew
Pages (from-to)74-118
Number of pages45
Journalרבעון לבנקאות
Volumeל"ט
Issue number155
StatePublished - 2005

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Liberalization of the International Capital Market and Risk Sharing: A Theoretical Approach'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this