ליברליזציה בשוקי הון בין-לאומיים ופיזור סיכונים: מבט מהתאוריה הכלכלית

רון איכל, דן פלד

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מה הן ההשפעות של הסרת המגבלות על תנועות הון בין-לאומיות כאשר תושבי המדינות בוחרים לא רק את הרכבי תיק הנכסים שלהם אלא גם מידת ההתמחות של השקעותיהם היצרניות? התשובה תלויה במערכת מורכבת ומשולבת של שיקולים והשפעות הדדיות, כמו גם באופי ההעמקה והפתיחות בשוקי ההון. המחברים בוחנים שאלות אלו בעזרת מודל פשוט יחסית של שיווי משקל כללי בעולם של שתי מדינות ושני מוצרים, ותשומה אחת הון. החלטות הפרטים כמה להשקיע בייצור של כל אחד מהמוצרים, ואיזה חלק מהשקעות אלה להפנות לטכנולוגיית ייצור מסוכנת אך בעלת יתרון סטוכסטי, מושפעות מאפיקי המסחר המותרים במוצרים ובהון, ומהתפלגות המחירים היחסיים בשיווי משקל המשקפת החלטות אלה. תוצאות הניתוח של מחברי המאמר מצביעות על שיפור משמעותי ברווחה, המתאפשר בעיקר על ידי הרחבת הניצול של יתרונות יחסיים בייצור, למרות העובדה שמדדי סיכון שונים במחירי המוצרים ובכמויות שלהם עשויים דווקא לעלות ככל ששוקי ההון הבין-לאומיים מפותחים יותר. לתוצאה זו השלכות חשובות על צעדי הליברליזציה הרצויים בשוק ההון, כמו גם על הדרך הנכונה למדידת השפעותיהם ועל ההיערכות הדרושה במשק ובמערכת הפיננסית לנטרול העלייה הצפויה בסיכונים
Original languageHebrew
Pages (from-to)74-118
Number of pages45
Journalרבעון לבנקאות
Volume39
Issue number155
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Capital market -- State supervision
  • International economic relations
  • Investments

Cite this