לומדים ומעצבים: כיצד מתפתח ידע של מורים המתחילים כלומדים בסביבות למידה משלבות טכנולוגיה וממשיכים כמעצבים שלהן?

קרן שרה לוי, רחל לוין-פלד, יעל קלי, טלי טל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

לטכנולוגיה הניידת פוטנציאל גדול בתמיכה בלמידה בכלל ובקידום חקר בסביבה חוץ-כיתתית בפרט, באמצעות ליווי הלומד בכל מרחב פיזי בו הוא נמצא. כדי לקדם שילוב של טכנולוגיה ניידת ולאפשר את ניצול הפוטנציאל הגלום בה, יש לסייע ולתמוך בלמידת מורים, המהווים גורם מרכזי ביישום גישות הוראה חדשות. במחקר זה מתוארת השתלמות מורים שפותחה כחלק מהמחקר. בחלקה הראשון המורים התנסו כלומדים בשלושה תהליכי חקר בסביבה חוץ-כיתתית בשילוב הטכנולוגיה, ובחלקה השני הם התנסו כמעצבים של סביבת-למידה דומה. המחקר בחן מה למדו מורים מההתנסות כלומדים בסביבת-הלמידה, ומה למדו מהתנסותם כמעצבים של סביבות-למידה. במחקר השתתפו 24 מורים. מקורות המידע כללו שאלונים פתוחים, ראיונות וסביבות הלמידה שפותחו על ידי המורים. הנתונים שנאספו נותחו בגישה איכותנית. מהממצאים עולה כי ההתנסות כלומדים סייעה למורים לפתח ידע פדגוגי הקשור להוראת חקר מחוץ לכיתה וידע על האופן בו הטכנולוגיה עשויה לתמוך בלמידה זו. מורים אשר עיצבו סביבת-למידה משלהם שכללו ידע זה, ורכשו יכולות מגוונות לשלב את הטכנולוגיה לתמיכה בתהליכי חקר חוץ- כיתתי. בנוסף, ההתנסות כלומדים העצימה את התפתחות הידע ואת יכולותיהם של המורים כמעצבים, ואף קידמה את שילוב הטכנולוגיה בכיתה. בעקבות הממצאים מחברות המאמר מציעות את מודל ההשתלמות לפיתוח מורים לשילוב טכנולוגיה התומך בהוראה ובלמידה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages11 (2016), 137ע-129ע
Number of pages119
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • First year teachers
  • Learning
  • Outdoor education
  • Teachers
  • Teaching

Cite this