לוחות האבן, התורה והמצוה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בתלמוד הבבלי במסכת ברכות ה ע"א נאמר: "ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב 'ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם' (שמות כד 12), - 'לוחות' אלו עשרת הדברות, 'תורה' זה מקרא, 'והמצוה' זו משנה, 'אשר כתבתי' אלו נביאים וכתובים, 'להורותם' זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו מסיני". דרשה זו צוטטה תדיר עם דרשות דומות לה, במחקרים שבקשו לתאר את עמדתם של חז"ל באשר לאופייה של ההתגלות בסיני ולהיקפה של התורה שבעל-פה שנמסרה למשה רבינו. אולם נוסח זה על פי נוסח הדפוסים, מדפוס שונצינו ודפוס ונציה ועד הדפוסים שלנו אין לו לכאורה על מה שיסמוך במסורת הנוסח של התלמוד. המאמר מבקש להתחקות על גלגולי הנוסח של דרשת ריש לקיש, ולהראות כיצד שינויי הנוסח משקפים פרשנויות שונות של הדרשה, בהתאם לשאלות שנתחדשו ועלו בכל תקופה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)343-366
Number of pages24
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume81
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Criticism, interpretation, etc
  • Criticism, Textual
  • Karaites (Jewish law)
  • Qirqisānī, Yaʻqūb ibn Isḥāq -- active 10th century
  • Talmud Bavli -- Berakhot
  • Tradition (Judaism)

Cite this