'להקים בנין חדש'? הרב קוק, הרב הירשזון והרצל על בניין המקדש וחידוש הקרבנות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מיד אחרי סיומה של מלחמת העולם הראשונה הציע הרב חיים הירשזון להקים מקדש בהר הבית, כדי שתהיה בו נוכחות יהודית. הוא סבר כי הנוכחות היהודית בהר הבית תמנע השתלטות מוסלמית שתדיר את רגלי היהודים מהר הבית. אולם מאחר שהעריך כי עמי התרבות מסתייגים מהקרבת קורבנות, הציע כי לא יוקרבו במקדש קורבנות אלא הוא יהיה מרכז לשלום עולמי ולשירת הקודש. הרב אברהם יצחק הכהן קוק התנגד בתוקף להצעה זו, ונקט עמדה שונה באופן בולט מזו שהביע בתשובה לשאלה באותו עניין ששלח אליו הרב מנשה גרוסברג כמה שנים קודם לכן. כותב המאמר מבקש להציע כי התנגדותו של הרב קוק להצעתו של הירשזון נבעה מן הדמיון שבין הצעתו של הרב הירשזון לאופן שבו תיאר הרצל את המקדש בספרו 'אלטנוילנד'. הרב קוק חשש מפני מקדש מחולן שתשלוט בו 'התרבות האירופאית', כפי שהציע הרצל. התנגדותו של הרב קוק להצעה לוותה בדיונים הלכתיים מפורטים שחיזקו את איסור הכניסה להר הבית
Original languageHebrew
Pages (from-to)101-112
Number of pages12
Journalקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל וישובה
Volume128
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Herzl, Theodor -- 1860-1904
  • Jewish law
  • Kook, Abraham Isaac -- 1865-1935
  • Sacrifice -- Judaism
  • Temple Mount (Jerusalem, Israel)
  • Temple of Jerusalem (Jerusalem, Israel)

Cite this