להציץ מבעד לחומות: אלימות כלפי בנות זוג בקהילות סגורות: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ספרה של אפרת שהם על אלימות כלפי בנות זוג בקהילות סגורות מאפשר העמקת ההבנה של תופעת האלימות כלפי נשים, באמצעות בחינה מדוקדקת של ממדי ההגדרה של תופעה זו בחברה הישראלית ובחברות מסורתיות אחדות החיות בקרבה. להבנה זו חשיבות מיוחדת, על רקע הצורך ההולך וגובר של חברות מערביות, עם התרחבות הגלובליזציה, להתמודד עם הנושא של חיברות והטמעת קבוצות מיעוט מתרבויות מסורתיות בתוכן. צורך זה מעלה לא פעם שאלות באשר לאופן שבו ראוי שהחברה הקולטת תתנהל אל מול אותן קבוצות מיעוט במצבים של סטיות חברתיות, כדוגמת אלימות כלפי נשים. בישראל פועלות קהילות דתיות, אידיאולוגיות, אתניות ולאומיות שונות שהן קולקטיביסטיות וסגורות. מתוכן נבחרו לספר זה ארבע קהילות המקיימות הבחנה חברתית, תרבותית ולעיתים גם גיאוגרפית בינן לבין החברה הישראלית הרחבה: הקהילה החרדית, החברה הפלסטינאית, קהילת עולי קווקז והעדה האתיופית. הספר סוקר את מאפייני אותן קהילות סגורות, ומתמקד, בין היתר, בהשקפות תרבות המוצא באשר למבנה המשפחה והגדרת תופעת האלימות, בשינויים בתרבות המוצא כתוצאה מהמפגש עם התרבות הישראלית, ובפתרונות המוצעים ע"י התרבות הקולקטיביסטית במקרים שמוגדרים כאלימות. הספר מציע פיתוח של דפוס חשיבה שאינו מתעלם מתהליכי ההבניה החברתית, אך עם זאת, מנסה לבנות דפוסים המקדמים שינוי חברתי רגיש-תרבות. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)143-147
Number of pages5
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volume37
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Abused women
 • Gated communities
 • Israel -- Social conditions
 • Jewish women
 • Jews, Caucasian -- Eretz Israel
 • Jews, Caucasian -- Israel
 • Jews, Ethiopian -- Eretz Israel
 • Jews, Ethiopian -- Israel
 • Multiculturalism
 • Social isolation
 • Ultra-Orthodox Jews
 • Women -- Legal status, laws, etc
 • Women -- Violence against
 • Women, Palestinian Arab

Cite this