"לא בדיוק רצו אותי, לא פתחו לי דלתות, לא פרסו לקראתי שטיח": מנהלות בחינוך הערבי בישראל

תמר שפירא, ח'אלד עראר, פיסל עזאיזה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג את סיפוריהן של מנהלות ערביות אשר הצליחו לפלס את דרכן לעמדת מנהיגות בחינוך הערבי בישראל. הוא מתייחס אל הרקע התרבותי והאתני של המשתתפות ואל האופן שבו משפיע המבנה החברתי והפוליטי על מינוי נשים לתפקידי ניהול. המאמר מתאר את עולמה הייחודי של כל אחת מהמנהלות, את הסביבה שבה גדלה ואת הקהילה שבה היא פועלת. המחקר התנהל על פי עקרונות הגישה הנרטיבית שמתאימה לחקר חיים לאורך זמן. כלי המחקר היה ראיון פתוח. ניתוח הממצאים התבסס על שיטת "המדריך למקשיב". הניתוח התייחס הן לרקע הביוגרפי של המשתתפות והן להיבטים פוליטיים וחברתיים של מינוי אישה לתפקיד ניהולי. ממצאי המחקר מראים שמקור כוחן של נשים שהגיעו לתפקידי ניהול בחברה מסורתית נמצא ברקע האישי של כל אחת מהן. הסיפור האישי הוא בראש ובראשונה סיפורה של משפחה וסיפור של העצמה. פריצת הדרך טמונה בחינוך המנוגד לנורמות המקובלות שאותו קיבלו המנהלות בילדותן. גם בהווה נתפסות נשים שמונו כמנהלות בתי ספר כיוצאות דופן, שכן הן זכו בתפקיד שנחשב כמתאים וכמיועד לגברים. סיפורי המנהלות מציגים את הבעייתיות המאפיינת מכרזים לתפקידי ניהול שבהם מועמדת אישה. עוד בטרם מתמנות נשים לניהול, הן נתקלות בהתנגדות חברתית ובלחצים פוליטיים שמונעים בעיקר על ידי האיום שביציאת נשים למרחב הציבורי והתמקמותן בעמדה סמכותית מרכזית בקהילה. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)312-337
Number of pages26
Journalעיון ומחקר בהכשרת מורים
Volume13
StatePublished - 2012
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Educational leadership
  • Palestinian Arabs -- Education -- Israel
  • Palestinian Arabs -- Israel -- Social conditions
  • School principals
  • Women executives
  • Women, Arab

Cite this