לאומיות שונה, אזרחות שווה! המאמץ להשגת אוטונומיה ליהודי פולין במלחמת העולם הראשונה

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

איך מסדירים את היחסים בין רוב אתני-לאומי לבין מיעוטים? כיצד מיישבים שוני אתני-לאומי עם שוויון אזרחי במרחב רב-אתני, רב-לשוני, רב-דתי? מהו המודל המדיני הרצוי במרחבים כאלה? איזו מין מדינה צריכה לקום במרכז-מזרח אירופה, מרובת העמים והלאומים? שאלות אלו עמדו במרכז הדיון הציבורי, היהודי והלא יהודי, במזרח אירופה במהלך מלחמת העולם הראשונה. הספר שלפנינו עוסק בפתרון שהציעו חוגים יהודיים שונים, ובכלל הציונים, לשאלו אלו: מיסוד של אוטונומיה לאומית לעמי מיעוט, שתכבד את השוני ותבטיח שוויון. הספר מתחקה אחר המאמצים שעשו קבוצות פוליטיות מובילות בקרב יהודי מרכז-מזרח אירופה הכבושה על ידי גרמניה במהלך מלחמת העולם הראשונה למימוש זכותם של היהודים לשמר את ייחודיותם מבלי לפגוע בזכויותיהם לשוויון אזרחי. בספר נבחנים המאבק הציבורי, המאמץ הדיפלומטי והנסיונות להידברות פוליטית עם גורמים לא יהודיים (גרמניים ופולניים) לקידום מטרה זו במדינה הפולנית שהלכה ונתכוננה בעצם ימי המלחמה. -- כריכה אחורית
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב
Number of pages406
ISBN (Print)9789653380745
StatePublished - 2014

Publication series

Nameפרסומי המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטין-גרן; 186 heb
Publisherאוניברסיטת תל אביב

Cite this