כתיבה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים: משמעות והקשר

שרה זדונאיסקי-ארליך, רחל יפעת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במסגרת הפרק הנוכחי נציע דרכים ונדגים כיצד באמצעות עבודה מתוך הקשר ניתן לטפח כישורים אורייניים בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, וכיצד הרחבת המושג אוריינות לשונית מאפשרת עבודה גם עם ילדים המציבים אתגר בתחום זה. מעֶמדה זו, נאמץ הגדרה אשר מתייחסת לאוריינות באופן הבא: "[ אוריינות היא] יכולת להשתמש כהלכה בטקסטים כתובים ודבורים, אשר מצויים ונוצרים בידי החברה, נתפסים כנחוצים לה ומוערכים על ידה לאורך הדורות. יכולת זאת משמשת להשגת מטרות אישיות, לפיתוח הפוטנציאל האישי, לשכלול הידע ולהשתתפות פעילה בחברה" ( בלום - קולקה וחמו, 2010 עמ' 379). הדוגמאות שנבחרו בהמשך משקפות, בהתאם להגדרה המצוטטת, את המשמעות של אוריינות לשונית בקידום ההשתתפות וההשתלבות החברתית של הילדים ואת התרומה האישית והפונקציונאלית של העבודה על הכתיבה, הקריאה והשפה עבורם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationכתיבה בגיל הרך (קובץ בעריכת עינת גוברמן, שרה זדונאיסקי ארליך, טליה חביב, רחל יפעת, אנה סנדבנק)
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Pages155-197
Number of pages43
ISBN (Print)9789655301793
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Children with disabilities
  • Diaries
  • Literacy
  • Multimedia systems
  • Reading
  • Technology
  • Technology and people with disabilities
  • Writing

Cite this