כתב יד קיימברידג' למשנה: מסורת ומסירה

Translated title of the contribution: MS Cambridge of the Mishnah: Tradition and Transmission

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אומנם עיקר ענייני הוא מחקר לשונו של כתב יד קיימברידג', אך אין להתעלם משינויי נוסח רבים, מהם משמעותיים, בינו לבין לכתבי היד האחרים של המשנה, שעיקרם אינו בתחום הלשון. השוואה זו מלמדת גם היא כי למסורת העומדת ביסודו של כתב יד קימברידג' יש גם קווי נוסח המבדלים אותו משני כתבי היד האיטלקיים, , וכי אף על פי ששלושה אלה נחשבים בצדק כמבטאין מסורת ארץ ישראלית כוללת, אין דרך לטשטש את ייחודו של כתב יד קיימברדידג'. במאמר זה יידונו דווקא העניינים שקיומם מתועד מחוץ לזמנם ולמקומם של סופרי כתב היד, והם שבים אל המסורת המשותפת הארץ-ישראלית של לשון חכמים על ניביה ורבדיה. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionMS Cambridge of the Mishnah: Tradition and Transmission
Original languageHebrew
Pages (from-to)60-75
Number of pages16
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volume84
StatePublished - 2022
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Criticism, Textual
  • Hebrew language -- Phonology
  • Hebrew language, Talmudic
  • Manuscripts, Hebrew
  • Mishnah
  • Names, Personal

Cite this