כשירות חברתית, תחושת בדידות ודימוי עצמי בקרב מתבגרות ומתבגרים ערבים עם לקות קריאה

אימאן טרביה, סלים אבו-רביעה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המחקר הנוכחי היא לבדוק כשירות חברתית, תחושת בדידות ודימוי עצמי בקרב מתבגרים ערבים עם לקות קריאה. המחקר הבחין בין בנים ובנות בשתי קבוצות, ובדק את השפעת לקות קריאה בהנחה שהתרבות הערבית הפטריארכלית משפיעה באופן שלילי על בנות יותר מאשר על בנים עם לקות קריאה. המחקר התבסס על שתי השערות מרכזיות שנבדקו בשיטת המחקר הכמותית בעזרת שלושה שאלונים עליהם השיבה אוכלוסיית הנחקרים: שאלון כשירות חברתית, שאלון תחושת בדידות ושאלון דימוי עצמי. בנוסף לכך התקיימו שני מבחנים: מבחן קריאה ומבחן הבנת הנקרא. אוכלוסיית המחקר מנתה 87 נחקרים מתבגרים ערבים: 19 עם לקות קריאה ו-20 ללא לקות קריאה, 15 שנות עם לקות קריאה דיווחו על רמות נמוכות של כשירות חברתית, דימוי עצמי ותלמידות ערבים עם לקות קריאה דיווחו על רמות נמוכות של כשירות חברתית, דימוי עצמי והישגים לימודיים, ורמות דבוהות של תחושת בדידות. לעומת זאת לתלמידים ולתלמידות ללא לקות קריאה היו רמות זהות בינונית עד גבוהה בכל אחד מן המשתנים שלעיל. המיוחד והמעניין במחקר בא לידי ביטוי בתוצאותיהן של בנות עם לקות קריאה אשר דיווחו על רמת כשירות חברתית, דימוי עצמי והישגים לימודיים נמוכים ביותר ותחושת בדידות גבוהה ביותר מבין שאר הנבדקים. המחקר מחדש ותומך בהנחה שרמת הלקות והקשיים הנלווים מושפעים מן הסביבה והתרבות של התלמיד עם הלקות. מכאן, התרבות הערבית בעלת אופי מסורתי מתייחסת באופן שונה אל בנות ומטילה עליהן איסורים והגבלות מגיל צעיר המשפיעים באופן שלילי על התפתחותן האישית, הרגשית והחברתית בכלל ובנות עם לקות קריאה בפרט. לפי כך, לילדים עם לקות למידה יש מעמד ירוד, והתפתחותם הקוגנטיבית, הרגשית וחברתית אינה תואמת את בני גילם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)70-96
Number of pages27
Journalסחיש - סוגיות בחינוך מיוחד ובשילוב
Volume30
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Adolescent psychology
  • Learning disabilities
  • Loneliness
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Reading disability
  • Self-perception
  • Sex
  • Social skills
  • Youth, Palestinian Arab -- Israel

Cite this