'כשהראייה מתרחבת המילים מצטמטמות': מיסטיקה מוסלמית בין חוויה, לשון ותרגום

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בבסיסו של המאמר עומדת רשימת ביקורת על אנתולוגיה חדשה בעברית מן הספרות הסופית. בשל השאלות המתודולוגיות המהותיות שהאנתולוגיה הזאת מעוררת, עוסק המאמר גם באופייה של החוויה המיסטית בהיותה התנסות פנימית, אישית, רגשית ישירה ולא רציונאלית, שמתקיים בה טשטוש בין סובייקט לאובייקט. המאמר דן בזיקה בין המיסטיקה לדת הממוסדת, בפרישות כהכנה לחוויה המיסטית, בתחנות ובמצבים בדרך אל האלוהים ובשימוש בסימבוליקה של אהבה ארצית ומשתאות יין לתיאור החוויה המיסטית. כדי להנהיר תופעות מיסטיות נעשה שימוש בתפיסות פילוסופיות ופסיכולוגיות על הנפש האנושית, אגב עיסוק בשני מושגי יסוד של אריסטו: 'כוח' ו'פועל', ובסוגיות הנוגעות למקומה של הלשון בתהליכים הנפשיים הכרוכים בהתנסות המיסטית. המאמר עוסק בתפיסות הרואות בלשון בית אסורים שהאדם לכוד בתוכו, מערכת שבה נלכד בשוגג לפני אלפי שנים יונק עליון בלי שיהיה מודע לתוצאות שהוא עלול לעמוד בפניהן. בד בבד המאמר דן גם בנושא השתיקה, היכולה להיות לכאורה מפלט מכלא הלשון, וכן בשירה בהיותה מדיום להבעת חוויות מיסטיות, ובשאלות הנוגעות לתרגום שירה מערבית לעברית. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)83-133
Number of pages51
Journalג'מאעה
Volume19
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Arabic poetry
  • Ibn al-Arabi -- 1165-1240
  • Love
  • Mysticism
  • Qushayrī, ʻAbd al-Karīm ibn Hawāzin -- 986-1072
  • Sufism

Cite this