כלים שלובים: מחשבות על ציונות ועל חינוך יהודי

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הנושאים הנידונים בספר זה מצביעים כולם על מגמה משותפת. כולם מבקשים לתרום להנחת היסודות לתפיסה יהודית חינוכית חדשה. נושאים חינוכיים מובהקים, כגון פרשנות, הנחלה וחידוש, חינוך האופי ומשבר הזיקה למסורת בעת החדשה, נידונים מחדש מפרספקטיבות הגותיות וחינוכיות שונות. המאמרים ההגותיים העוסקים במשנותיהם של הוגים ידועים, כגון הרב קוק, בובר, רוזנצוויג, ראבידוביץ, ברדיצ'בסקי ושטראוס - דנים כולם בסוגיות חינוכיות שמעסיקות את המחנך היהודי המודרני. לצדם המסות החינוכיות רוויות בתובנות שנדלו מהשקפותיהם של הוגים יהודים מהעת החדשה. דוגמה מובהקת לקשר האורגני השורר בין המרכיבים השונים של הספר היא ההטעמה החוזרת ונשנית של לוז, שחינוך אמיתי הוא חינוך האדם השלם, על כל ההיבטים של אישיותו ואופיו. אין החינוך, לדעת לוז, יכול להסתפק בהנחלת ידע, או אפילו רק בטיפוח היכולות והסגולות האינטלקטואליות של התלמיד. האמירה שחינוך האדם, במיטבו, הוא חינוך האופי הכולל של האדם, היא אוניברסאלית בטבעה. ואולם, לדעת לוז, הבעייתיות הספציפית בחינוך יהודי בימינו, קשורה במשבר ההתרחקות מן המסורת הטקסטואלית של העם היהודי. פתרונו של משבר זה נעוץ ביצירת שפה ישראלית-יהודית חדשה, וזהו ייעודו של החינוך. --
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
Number of pages461
ISBN (Print)9780978965556
StatePublished - 2016

Publication series

Nameהספריה לחנוך יהודי ע"ש מיכאל רוזנק heb
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון

Cite this