"ככה" בעברית המזרחית בישראל: בחינה סינכרונית והיסטורית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חקר לשונם של ישראלים שמוצאם מארצות האסלאם התפתח מאוד בישראל במחצית השנייה של המאה העשרים. מרבית המחקרים נעשו בידי חוקרים מתחום הסוציולוגיה והחינוך שדגלו בשיטת ה"חסך הלשוני" וסברו כי לשונם של דוברים אלה לקויה בתחומים רבים ומגוונים. אך בחינת התופעות הלשוניות שהעלו חוקרים אלה מגלה כי חלק לא קטן מהן ניתן להסביר על רקע הלשון הערבית-יהודית ששימשה בפיהם של הנחקרים. יתר על כן, מקצת המאפיינים הלשוניים של דוברים אלה ממשיכים לשמש כיום במאה העשרים ואחת אף בלשונם של ישראלים ילידים, דוברי עברית כשפת אם, ולמעשה הם חלק מניב לשוני-חברתי המאפיין ישראלים מזרחיים בעיקר מן הפריפריה הישראלית. בחינה של הדוברים נושאי הניב זה מעלה כי המכנה המשותף שלהם אינו כלכלי דווקא, ואף לא השכלתי או קוגנטיבי כפי שסברו החוקרים הללו, אלא אתני-חברתי וגאוגרפי. המאפיין העיקרי של סוציולקט זה נעוץ בפירות המגע בין לשונות האם של העולים הראשונים מארצות האסלאם ובין העברית החדשה, שנלמדה והונחלה בשנות החמישים והשישים. במאמר זה אבקש לשוב ולהוכיח הנחה זו על ידי ניתוח של הרכיב הלשוני 'ככה', הנבדל בשימושיו בעברית המזרחית של המאה העשרים ואחת מן העברית הכללית, ואעמוד על קשריו עם הערבית היהודית ששימשה בפי דוברים ישראלים בני הדור הראשון לעלייה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)371-385
Number of pages15
Journalלשוננו: כתב-עת לחקר הלשון העברית והתחומים הסמוכים לה
Volume81
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Arabic language -- Influence on Hebrew
 • Discourse analysis
 • Grammar, Comparative and general -- Grammatical categories
 • Hebrew language -- Dialects
 • Hebrew language -- Semantics
 • Hebrew language -- Spoken Hebrew
 • Judeo-Arabic language
 • Languages in contact
 • Mizrahim
 • Rural conditions
 • Substratum (Linguistics)

Cite this