"כי הגיע הזמן לדבר": פרויקט העדות של "שוברים שתיקה" כשיח נגדי

נמרוד שביט, תמר כתריאל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

חוקרים ואקטיביסטים כאחד מצביעים על הקושי הרב להפיק שיח נגדי, המאפשר לתאר, לנתח ולבקר את דפוסי השליטה הישראלית על האוכלוסייה הפלשתינית בשטחים. לטענתם, קושי זה מושרש בתרבות השתיקה וההכחשה שאופפת את שגרת הכיבוש הצבאי מזה עשרות שנים, והוא מובנה באמצעות מגוון פרקטיקות ומנגנונים המתחזקים תרבות זו בשיח הציבורי-אינטלקטואלי, בשיח הצבאי-רשמי ובדיווח העיתונאי-חדשותי. בתוך סביבה תקשורתית הגמונית זו, בולטת בשנים האחרונות פעילותם של ארגונים ותנועות חברתיות, המבקשים לפתח דפוסים חדשים של שיח נגדי תוך שימוש יצירתי במגוון רחב של תצורות-שיח, אפנות סמיוטיות וטכנולוגיות תקשורת. המחקר הנוכחי מתמקד בפרויקט העדות של ארגון החיילים המשוחררים "שוברים שתיקה", שפרץ לתודעת הציבור באביב 2004 במהלך אינתיפאדת אל-אקצה. מטרת הארגון היא להעלות לדיון נוקב את חוויית השירות של חיילי צה"ל בשטחים, על הבעייתיות הרגשית והמוסרית הכרוכה בה, באמצעות איסוף והפצה של עדויות חיילים. בהתבסס על גישות האתנוגרפיה של התקשורת וחקר השיח, המחקר הנוכחי בוחן את מאפייניו התרבותיים, החברתיים והלשוניים של שיח עדות נגדי זה. ראשית, נבחנים המאפיינים התקשורתיים המייחדים אותו כדפוס דיבור מובחן תרבותית, המתבצע בהקשר התרבותי הישראלי הקונקרטי שבו פועל הארגון. לאחר מכן, נבחנים דפוסי ההבניה הטקסטואליים של שיח זה, המושתת על מארג של "טקסטים מעידים", שאותם מפיקים ומפיצים חברי הארגון בשלל אפיקים. ממצאי הניתוח מצביעים על כך ששיח העדות הנגדי של "שוברים שתיקה" הנו אופן פרטיקולרי שיח של "דיבור מתריס" הנקשר במסגרת התרבות הישראלית לדפוס הדיבור ה"דוגרי". במסגרת פעילות הארגון, דיבור מתריס זה מושתת על מארג טקסטואלי השוזר יחדיו שלוש צורות ז'אנריות עיקריות: "ז'אנר העדות האובייקטיבית", המעגן את העובדתיות של המבעים ומשמש כבסיס לפעולה של "יידוע מזעיק" הפונה לנמענים בתביעה לקבל אחריות לגבי הידע המתווך להם, "ז'אנר הווידוי המצפוני", המעגן את משמעותם המוסרית של המבעים מתוך עמדה סובייקטיבית-רפלקטיבית המערבת ביקורת עצמית וביקורת כלפי הציבור, ו"ז'אנר המחאה הפוליטית", המעלה קול של האשמה ציבורית מפורשת. מארג טקסטואלי זה, המבוסס על התנסות ישירה, ריבוי קולות וגודש תיאורי, מקנה לפרויקט העדות של "שוברים שתיקה" גוון ייחודי כשיח נגדי המבקש להציב אלטרנטיבה לעמדות רשמיות והגמוניות לגבי התנהלות הצבא אל מול האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)56-82
Number of pages27
Journalעיונים בשפה וחברה
Volume2
Issue number2
StatePublished - 2009

IHP Publications

 • ihp
 • עדות (משפט)
 • Witnesses
 • הבעה בעל פה
 • Oral communication
 • שוברים שתיקה (ארגון)
 • Shovrim shetiḳah (Organization : Israel)
 • חיילים
 • Soldiers
 • אתנוגרפיה
 • Ethnology
 • אמצעי התקשורת
 • Mass media
 • דיבור
 • Speech
 • מחאה
 • Protest movements
 • הסכסוך הערבי-ישראלי -- 1993-
 • Arab-Israeli conflict -- 1993-
 • תחקירים

Cite this