כיצד מושפעת פעילותה של קבוצת אינטרס ממערכת היחסים שלה עם הממשל: המקרה של ועד יישובי הגולן

אריה פרליגר, עמי פדהצור

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ועד יישובי הגולן היה כלי ביטוי פוליטי מרכזי של אזרחי הגולן במשך שתי תקופות קיומו. מאמר זה ידון בפעילותו של הוועד מתוך שתי מטרות מרכזיות: הראשונה - להציג את המאפיינים המרכזיים והייחודיים שהכתיבו את אופי פעילותו של הוועד כקבוצת אינטרס בין השנים 1996-1968; והמטרה השנייה, הנושאת אופי תאורטי, היא להשתמש בוועד יישובי הגולן כמקרה מבחן לבחינת הקשר בין מיקומה של קבוצת האינטרס ביחס למערכת הפוליטית לבין מאפייני פעילותה. מסקנות המאמר מצביעות על קשר בולט בין מיקום הקבוצה ביחס למערכת הפוליטית והגדרתה כקבוצה פנימית או חיצונית לבין שני מרכיבים מרכזיים המשקפים את פעילותן של קבוצות אינטרס - האסטרטגיה שהן בוחרות לפעול על-פיה והמוקדים שהן מרחיבות לעברם את פעילותן. (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהגולן - אדם ונוף (קובץ)
Publisherהוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב
Pages163-173
Number of pages11
ISBN (Print)965274395X
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Golan Heights (Israel)
  • Israel -- Politics and government
  • Land settlement -- Israel -- Golan Heights
  • Ṿaʻad Yishuve Ramat ha-Golan

Cite this