כיצד לומדים לעצב סביבות למידה מבוססות מחשב? מודל הוראה המבוסס על מאגר עקרונות עיצוב והשפעתו על סטודנטים מוסמכים

תמר פורמן-רונן, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הממצאים, מראים כי המאגר, כאשר הוא נתמך באמצעות המודל: א. היווה משאב בעל ערך רב שאפשר לסטודנטים ליישם עקרונות עיצוב הנתמכים במחקר; ב. הוביל את הסטודנטים לבנות סביבות–למידה בגישה סוציו–קונסטרוקטיביסטית; ג. העלה את המודעות של הסטודנטים לרציונאל העומד מאחורי כל מרכיב בסביבות הלמידה שפיתחו בקורס. בנוסף נמצא כי למידה עם עמיתים ומשוב דיאלוגי עם לומדים אחרים ועם מנחה, הינם מרכיבים קריטיים בתהליך עיצוב סביבות למידה ממוחשבות. (מתוך המאמר) מחקר זה, מבוסס על מאגר ממוחשב של עקרונות עיצוב המהווה כלי עבור חוקרי סביבות למידה ממוחשבות לפרסום ידע העיצוב שלהם ולקשירתו לזה של עמיתיהם. המחקר בוחן את הפוטנציאל של המאגר לשמש ככלי עזר לסטודנטים הלומדים כיצד לעצב סביבות למידה ממוחשבות. לצורך כך פותח מודל להוראת עיצוב של סביבות למידה ממוחשבות התומך בשימוש במאגר. המודל הופעל בשלושה קורסי חינוך בטכניון, עם 56 סטודנטים, ונבחנה השפעתו על תהליכי הלמידה של הסטודנטים. מחקרים מראים שלסביבות למידה, המעוצבות על-פי עקרונות פדגוגיים המבוססים על תיאוריות למידה ועל מחקר, קיים פוטנציאל רב לתמיכה בלמידה. עקרונות פדגוגים אלו מכונים בשם "עקרונות עיצוב" והם משמשים כהנחיות ושיקולים שמעצבי סביבות למידה צרכים לקחת בחשבון כדי לתמוך בהבניית ידע אצל הלומד. יחד עם זאת המעבר מתיאוריות למידה ועקרונות עיצוב, לעיצוב חומרי למידה מבוססי מחשב אינו מובן מאליו. בשנים האחרונות התפתחה מתודולוגיה חדשה המכונה מחקר-עיצוב, העוסקת בחקר ועיצוב (פדגוגי) של סביבות למידה. מחקרי עיצוב תורמים להרחבת הידע התיאורטי לגבי למידה והוראה, ויוצרים "ידע עיצוב", ידע פרקטי שמקורו בחקר סביבות למידה ספציפיות, ואשר ניתן ליישמו לעיצוב סביבות למידה מבוססות מחשב נוספות. אחת הדרכים לבטא ידע כזה היא באמצעות "עקרונות עיצוב" התומכים בלמידה בסביבות מתוקשבות.
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages219-227
Number of pages9
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Design
  • Instructional and educational works
  • Learning

Cite this