כיצד לומדים לעצב סביבות למידה מבוססות מחשב? השפעת מודל הוראה על האפיסטמולוגיות של סטודנטים מוסמכים בחינוך

תמר פורמן-רונן, יעל קלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במחקר זה, עוצב ופותח מודל הוראה ונבנה סביבו קורס לעיצוב סביבות למידה מבוססות טכנולוגיה. הקורס כולל שלושה נושאים עיקריים: 1. ניתוח טכנולוגיות, במסגרתו מנתחים סטודנטים סביבות למידה. 2. סטודיו לעיצוב, במסגרתו מעצבים הסטודנטים סביבות למידה משלהם. 3. תיאוריה, במסגרתו קוראים הסטודנטים מאמרים ודנים בהם. הקורס הועבר ל-14 סטודנטים מוסמכים להוראה, במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון. מטרת המחקר הייתה לעצב ולפתח מודל להוראת עיצוב סביבות למידה מבוססות מחשב ולבחון את השפעתו על תהליכי הלמידה והאפיסטמולוגיות של הסטודנטים. האפיסטמולוגיות נבחנו בארבעה מימדים המאפיינים את סביבות הלמידה שעיצבו הסטודנטים: 1. מידת הפעילות של הלומד (פאסיבי לעומת אקטיבי), 2. שיתופיות (למידה עצמית לעומת למידה שיתופית), 3. אוטונומיה (שליטה של המורה/הטכנולוגיה לעומת לומד עצמאי). 4. קרוב התכנים ללומד (תוכן מופשט לעומת תוכן נגיש ללומד). הממצאים מצביעים על פער בין האפיסטמולוגיה של הסטודנטים לגבי למידה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהצהרותיהם (אפיסטמולוגיה-תיאורטית), וכפי שהיא באה לידי ביטוי בעבודתם המעשית בעיצוב סביבות למידה (אפיסטמולוגיה-מעשית). למרות שסטודנטים נטו להצהיר על גישה קונסטרוקטיביסטית וסוציו-תרבותית, סביבות הלמידה שהם פיתחו, נשענו על תפיסות של העברת ידע וגישות בהייביוריסטיות. באמצעות הפעילויות המשותפות בכל אחד מנושאי הקורס, וגישת הסטודיו, פיתחו הסטודנטים מיומנויות הנדרשות לעיצוב סביבות למידה ממבוססות מחשב. מעבר לכך, הם צמצמו את הפער שבין האפיסטמולוגיה התיאורטית והמעשית שלהם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages210-215
Number of pages6
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Design
  • Education -- Data processing
  • Knowledge, Theory of
  • Learning

Cite this