כוחו של ההמון בפלטפורמות הדיגיטליות של הכלכלה המשתפת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הכלכלה המשתפת היא אחת החידושים המסקרנים ביותר בכלכלה הדיגיטלית. היכולת המוגברת לבצע עסקאות באמצעות פלטפורמות שיתוף דיגיטליות יצרה סוג חדש של משאבים בעלי פוטינציאל של שבירת מבני שוק מסורתיים והגדלת ההיצע של מוצרים ושירותים חדשים. בה בעת, כלכלת השיתוף עשויה, במצבים מסוימים, גם לפגוע ברווחה החברתית. רבות נכתב על אודות היכולת של פלטפורמות שיתופיות להשפיע על תנאי השוק. מחקר זה מתמקד בשחקן אחד, אשר לעיתים קרובות אינו זוכה לתשומת לב, אך עשוי להיות לו תפקיד חשוב בעיצוב מבנה השוק והתנהגותו: קהל המשתמשים בפלטפורמה המציע שירותים או צורך אותם דרכה. מחקר זה מבקש לאתר את השפעותיו של קהל זה על התנהלות הכלכלה המשתפת ולזהות פתרונות מבוססי שוק או רגולטוריים להגדלת השפעותיו החיוביות של הרווחה החברתית, תוך צמצום השפעותיו השלילית. המחקר מורכב משלושה חלקים: חלקו הראשון בוחן את המאפיינים הייחודיים של הכלכלה המשותפת, לרבות הטכנולוגיה ודפוסי הביקוש המאפשרים את קיומה, תוך התמקדות בהשפעות הפוטנציאליות של הכלכלה המשתפת על כלכלה קטנה דוגמת ישראל, שבה חסמי כניסה טבעיים גבוהים הובילו לרמת ריכוזיות גבוהה ברבים משווקיה. חלקו השני מתמקד בהשפעות קהל המשתמשים על הכלכלה המשתפת, לרבות השפעתו על גודלן של פלטפורמות שיתופית, ויכולתו לשנות תנאי שוק חיצוניים כמו גם הסדרים פנימיים של פלטפורמת השיתוף. החלק השלישי בוחן אם יש הצדקות להתערבות רגולטוריות בפעילותיו של קהל המשתמשים, ואם כן - כיצד. לשם כך מנתח המאמר את ההשפעה של התנהגות קהל המשתמשים בכל אחת מהדרכים שנסרקו לעיל על הרווחה החברתית. כפי שהמאמר מראה, קהל המשתמשים יכול להשפיע על הרווחה החברתית הן לחיוב והן לשלילה. המאמר מנתח את השימוש בכלים רגולטריים - הן עקיפים והן ישירים - כדי להגדיל את ההשפעה החיובית של קהל המשתמשים על הרווחה החברתית. כך, למשל, נבחנת התייחסות החוק לאפשרות של שיתוף פעולה בין צרכנים תוך יצירת כוח קנייה, כדי להגביל את כוחו המונופוליסטי של בעל פלטפורמה, וכן לאפשרות של המשתתפים הפלטפורמה לפעול באופן משותף כדי למנוע החלה של כללים אשר צפויים לפגוע רבות ברווחתם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)239-270
Number of pages32
Journalמחקרי רגולציה
Volumeא'
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Competition
 • Cost
 • Delegated legislation
 • Economics
 • Economics -- Sociological aspects
 • Electronic commerce
 • Information technology
 • המון
 • כלכלה וחברה
 • כלכלה משתפת
 • מידע באמצעים אלקטרוניים
 • עלויות
 • עסקים באינטרנט
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)
 • שיתוף מידע וידע
 • תחרות כלכלית

Cite this