כהנא מת וה"כהניזם" חי: מודל להסבר התמיכה בימין הקיצוני בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר דן בביטויים הפוליטיים של הימין הקיצוני החדש בישראל ומציע מודל להסבר התמיכה בהשקפות פוליטיות אלה. בהתבסס על תאוריות המשמשות להסבר התמיכה בימין הקיצוני באירופה, נבחנו שתי השערות חלופיות על הקשר בין משתנים חברתיים-דמוגרפיים לבין התמיכה בימין הקיצוני. לבחינת ההשערות נבנו שני מודלים של משוואות מבניות, האחד ישיר והאחר עקיף. המודל הראשון שימש לבחינת הקשרים הישירים בין משתנים חברתיים-דמוגרפיים לבין התמיכה בימין הקיצוני. למודל השני הוספנו משתנים מתווכים אשר מקורם בעיקר בתאוריות של פסיכולוגיה פוליטית העוסקות ביחסים בין קבוצות חברתיות. ניתוח המשוואות המבניות תומך בהשערה הקובעת כי על אף התפקיד המרכזי שממלאים מאפיינים חברתיים-דמוגרפיים בהסבר התופעה, אלה אינם מספקים. הממצאים תמכו בהשערה הנוספת שקבוצת העמדות הפסיכולוגיות-פוליטיות מתווכת בקשר שבין המאפיינים החברתיים-דמוגרפיים לבין התמיכה בימין הקיצוני. מן הממצאים עולה ששני ההסברים אינם בבחינת הסברים חלופיים לתמיכה במדיניות של מפלגות הימין הקיצוני, אלא משלימים זה את זה לכדי תפיסה מורכבת יותר המסבירה את התמיכה במדיניות זו. (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)215-246
Number of pages32
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume44
Issue number2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Politics, Practical
  • Tenuat Kakh

Cite this