ישראלים ופלסטינים ופתרון המדינה הדו-לאומית - מדינה דמוקרטית לכל תושביה מהלכה למעשה

אסעד גאנם, דן בבלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר סבורים המחברים כי הימשכותו של הסכסוך בצד כישלון הניסיונות ליישובו, בד בבד עם התרחבות ההתיישבות היהודית מעבר לקו הירוק, יצרו מצב שלא יאפשר לממש את פתרון שתי המדינות. יתר על כן, הם מטילים ספק בכך שלישראל הייתה אי פעם כוונה אמיתית לממש את פתרון שתי המדינות באופן שפלסטין תהיה מדינה ריבונית ובת-קיימא לצדה של מדינת ישראל. מכאן מסיקים המחברים שהמוצא שנותר הוא המדינה הדו-לאומית. זוהי ברירת המחדל וגם האפשרות הנאותה לשני הצדיים לפתרון הסכסוך ביניהם. רעיון זה קונה לו תומכים בשני הצדדים, שכן המציאות של החיים המעורבים - וחוסר התוחלת של פתרונות מדיניים אחרים - מביאים להחלתה של מציאות דו-לאומית. המחברים מציעים שהיחסים בין היהודים והפלסטינים במדינה הדו-לאומית יוסדרו באמצעות שורה של תקנות וחוקים שוויוניים, במסגרת חוקתית של דמוקרטיה הסכמית-שיתופית; לכל קבוצה יתאפשר לשמור על צביונה הדתי והתרבותי, ללא זכויות יתר לאף אחת מהן. השוויון האזרחי וקיומה של האזרחות השווה יהיו היסוד המכונן של הקשר בין הפרטים, בינם לבין עצמם ובינם לבין המדינה ומוסדותיה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publication25 שנה לתהליך אוסלו (קובץ)
Publisherכרמל
Pages591-602
Number of pages12
ISBN (Print)9789655408683
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Arab-Israeli conflict -- 1993-
  • Arab-Israeli conflict -- 1993- -- Peace
  • Israel -- Treaties, etc -- Munazzamat al-Tahrir al-Filastiniyyah -- 1993 Sept. 13
  • Palestinian Arabs

Cite this