יעילות הקירור של גג ירוק אקסטנסיבי מושקה בתנאי האקלים בישראל: חקר המקרה של בניין עיריית חיפה: [מתוך המדור: זרקור]

הראל אגרא, דן מלקינסון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גגות ירוקים נמצאו יעילים בבידוד תרמי של בניינים במחקרים רבים שנעשו באזורי אקלים ממוזגים, אולם הסוגיה טרם נבדקה בתנאי האקלים בישראל. המאמר מביא תוצאות ראשוניות של ניסוי באקלים ים תיכוני שנבדקה בו ההשפעה של גג ירוק מושקה על הטמפרטורה בתוך בניין. חלקות גג ירוק הוקמו מעל חמישה מתוך עשרה משרדים בקומה העליונה באחד האגפים בבניין עיריית חיפה, והטמפרטורות בעשרת המשרדים נמדדו בין אוגוסט לאוקטובר 2021. התוצאות הראו כי הטמפרטורות במשרדים שהוקמו מעליהם הגגות הירוקים היו נמוכות בכ-1.5 מעלות צלזיוס בממוצע בהשוואה לאלה שנותרו מתחת לגג החשוף. התוצאות מצביעות על כך שחלקות הגג הירוק תרמו לקירור הבניין, אולם לא ניתן לקבוע אם הגורם שתרם לטמפרטורות הנמוכות יותר הוא הצמחייה או האידוי מהחלקות המושקות עצמן. בכל מקרה, תרומה זו מתווספת לתרומה הנופית והאסתטית שהגגות הירוקים מספקים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Journalאקולוגיה וסביבה
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Cooling
  • Energy conservation
  • Insulation (Heat)
  • Irrigation
  • Mediterranean climate
  • Refrigeration and refrigerating machinery
  • Temperature

Cite this