ילדים נפגעי עברה בישראל עשור לאחר "מהפכת זכויות הקורבן": בחינה דרך מודל צרכים-זכויות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ילדים ובני-נוער נמצאים בסיכון מוגבר להיפגע מעברות מכל הסוגים, וחשופים לפגיעות בשיעור רב יותר מאשר בגירים. לנוכח השיעור הגבוה של קורבנות בקרב ילדים ובני-נוער נשאלת השאלה אם מערכת המשפט הישראלית נותנת מענה לצורכיהם ומכירה בזכויותיהם, ובאיזו מידה. אכן, במובנים רבים מצבם של ילדים נפגעי עברה בישראל עשוי להיות דווקא טוב יחסית למדינות רבות בעולם. זאת, בהינתן השימוש שנעשה בישראל בחוקרי ילדים וההקלות השונות הניתנות בארץ לנפגעי עברות מין ואלימות במשפחה שגילם עד ארבע-עשרה; בהינתן חוק זכויות נפגעי עברה וההתאמות שהוא מחייב ביישום הזכויות בו לגבי קטינים; ובהינתן חוקים נוספים המתייחסים להגנה על הקהילה ועל נפגעים חסרי ישע מפני עברייני מין וכן הוראות חוק אחרות המתייחסות לילדים בסיכון. מאמר זה בוחן את השאלה באמצעות מודל המשלב צרכים וזכויות של ילדים נפגעי עברה. רובד הזכויות במודל כולל שש זכויות הלקוחות מאמנת האו"ם בדבר זכויות הילד, המשמשת בסיס נורמטיבי למודל: ארבעה "עקרונות מנחים" – טובת הילד, השתתפות, אי-הפליה והתפתחות; ושתי זכויות ייחודיות לנושא – הזכות להגנה מפני פגיעה והזכות לשיקום. רובד הצרכים, או הרובד האמפירי במודל, מבוסס על מכלול ממצאים מהספרות הפסיכו-סוציאלית בדבר השלכותיה של הפגיעה על ילדים, דרכי ההתמודדות של ילדים עם טראומה ומתח, תפיסות צדק של ילדים וגורמים התורמים לחוסנם של ילדים, וכן על ממצאים מתחום הוויקטימולוגיה ההתפתחותית. המודל יוצר קשרים בין הממצאים השונים לבין הקביעות הנורמטיביות בדבר זכויות הילד, וכך נוצרים ארבעה "מקבצים" של צרכים-זכויות המתמקדים בארבעה תחומים: קידום רווחת הילד, ילדים כשותפים בהליך, הגנה והליך הוגן. דרך ארבעת המקבצים המאמר מנתח את התייחסותן של הפסיקה והחקיקה בישראל לילדים נפגעי עברה, בעיקר בעשור האחרון, במטרה לבחון באילו מן התחומים ניתן מענה לצרכים-זכויות של ילדים ובאיזו מידה. מהניתוח עולה כי קיימת אומנם הצלחה כלשהי בהגנה על ילדים (אם כי חסרה גישה התפתחותית במענים הקיימים), אולם ההליך הפלילי אינו מקדם את טובתם של ילדים כמטרה, ובוודאי אינו עונה על צורכיהם וזכויותיהם של ילדים בכל הקשור להשתתפות ולהליך הוגן. המאמר מעלה הצעות לקידום הצרכים-זכויות של ילדים נפגעי עברה הן במסגרת ההליך הפלילי והן מחוץ לו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)705-756
Number of pages52
Journalעיוני משפט
Volumeל"ו
Issue number3
StatePublished - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Children
 • Children's rights
 • Criminal procedure
 • Minors
 • Victims of crimes
 • Victims of crimes -- Legal status, laws, etc -- Israel
 • זכויות הילד
 • חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א- 2001
 • טובת הילד
 • ילדים
 • סדר הדין הפלילי
 • קורבנות (פשע, אלימות וכד')
 • קטינים (משפט)

Cite this