ילדים נפגעי עבירה בישראל: ריבוי קשיים, מיעוט מענים

ורד וינדמן, טלי גל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ילדים נפגעי עבירה הם קבוצת אוכלוסייה פגיעה במיוחד, בשל גילם הצעיר ובשל העובדה שהם "נפגעי עבירה". גילם הצעיר מגביל את יכולתם להתגונן מפני פגיעה ולגלותה לאחרים. גם ההתגברות על הפגיעה קשה ומורכבת יותר עבורם. ילדים אלה נדרשים להתמודד עם הליך פלילי המתמקד בנאשם, אשר בו אין להם כמעט חלק או מעמד, והמתעלם כמעט לגמרי מרצונם ומצורכיהם. עקב כך נגרמת פעמים רבות "קורבנות משנית". המחוקק הישראלי נתן את דעתו רק באופן חלקי על קשייהם הייחודיים של ילדים נפגעי עבירה. ב- 2001 התקבל חוק זכויות נפגעי עבירה, שחולל מהפיכה במעמדם של נפגעי עבירה וביניהם ילדים. אך עדיין יש צורך דחוף בהסדרת זכויותיהם הסוציאליות של נפגעי עבירה, ובעיקר של ילדים, לסיוע כספי, לטיפול נפשי ולסיוע בהליכים הפליליים
Original languageHebrew
Pages (from-to)210-235
Number of pages26
Journalביטחון סוציאלי
Volume63
StatePublished - 2002
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Victims of crimes
  • Victims of crimes -- Legal status, laws, etc -- Israel
  • חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א- 2001
  • ילדים
  • קורבנות (פשע, אלימות וכד')

Cite this