ייחודים פונולוגיים הניבטים מן העברית המסורתית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר דן בשתי מסורות לשון המשתקפות בעברית בת זמננו. האחת אשכנזית שהשפיעה על העברית המכונה 'כללית', והשנייה ספרדית, המכונה בציבור 'מזרחית', שעקבותיה עדיין ניכרים בלשונם של צאצאי העולים מארצות האסלאם ומייחדים אותה מן העברית הכללית. המאמר מדגים את ייחודו של הניב ה'מזרחי' בשתי סוגיות פונולוגיות: השימוש הרווח בתנועת פה"פ של שם הפעולה 'שיעור' ונטיית פועלי ל"י בבניין פיעל בעבר. המאמר מצביע על הישענותו של הניב ה'מזרחי' בדוגמאות הנדונות על מקורות נאמנים ברבדים קדומים של הלשון.
Original languageHebrew
Title of host publicationשי למשה (קובץ בעריכת עמנואל טוב)
Place of Publicationישראל
Publisherהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
Pages67-79
Number of pages13
ISBN (Print)9789652082374
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Ashkenazim
  • Hebrew language -- Dialects
  • Hebrew language -- History
  • Hebrew language -- Phonology
  • Hebrew language -- Pronunciation
  • Hebrew language -- Word formation
  • Hebrew language, Modern
  • Mizrahim

Cite this