יחסים מרובים או רבדים מורכבים בטיפול: מבט אתי-קליני על המרחב הטיפולי במפגש בין המטופל, המטפל והחברה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרתו של מאמר זה היא להתמקד במימדים המרובים של מעורבות המטפלים עם המטופלים. בהנחה שנכונותם של בני-אדם למעורבות אנושית היא רצויה ובלתי נמנעת כאחד, יש להכיר בקיומם של מימדים מרובים אלה ובצורך בוויסותם כמרכז האינטראקציה הטיפולית. הצטלבות המאפיינים של החברה, המטפל והמטופל יוצרת מרחב דמוי-משולש, אשר תוחם את המסגרת שבתוכה מתרחשת העבודה הטיפולית. בעבודה המעשית יש לשמור על איזון בין חמישה פרמטרים של עבודה קלינית ואתית, וכן לשמור על איזון בתוך כל פרמטר בנפרד. במאמר נדונים כל אחד מחמישה הפרמטרים, ומוצגים שני מקרים שניתוחם יעמיק את ההבנה בנושאים אלה. תגובתו של ד"ר אודי בונשטיין בחוברת 18 (3): 278-279, 2004 Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)184-193
Number of pages10
Journalשיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה
Volume18
Issue number2
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Therapist and patient

Cite this