יומני היקר: קתרזיס ונרטיבים של לבדיות ביומני מתבגרות

בירי רוטנברג-רוזלר, עמנואל ברמן, שפרה שינמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הערות: מטרת המחקר שלפנינו היא להאיר את החוויה הסובייקטיבית ואת כוחה המרפא של הכתיבה היומנית בגיל ההתבגרות. במרכז המחקר יומניהן של שלוש נערות, כיום נשים בגילים 27-25, כשבסיכום יובאו מסקנות שעלו מתוך שלושת ניתוחי היומנים. מאמר זה מציג מודל לקתרזיס יומני אשר בוחן את תהליך הכתיבה היומנית. המתודולוגיה מבוססת על מחקר אסתטי-נרטיבי אשר במסגרתו נותח הטקסט היומני באמצעות מודל הקתרזיס היומני. יתר על כן, נערכו שני ראיונות עומק עם כל כותבת, אשר הוסיפו להבנה של תהליך הכתיבה היומנית מנקודות מבטן הסובייקטיבית. ממצאי המחקר מצביעים על קתרזיס חלקי בכתיבה היומנית ועל כוחה המרפא של הכתיבה. חוויית הכתיבה היומנית חושפת נרטיבים אשר מבטאים את החוויה הגופנית והאסתטית של הכתיבה היומנית: בדידות, יחסים עם הורים, מיניות, לבדיות והצורך בשיח עם אלוהים. ממצאי המחקר אף מצביעים על האופן שבו יוכל הטקסט היומני להיכלל בטיפול בביבליותרפיה. שיטת המחקר: איכותנית.
Original languageHebrew
Journalבין המילים
Volume5
StatePublished - 2011

Cite this