'יוחסין עלו מבבל': גיור, חרדת הייחוס ותפיסת הגוף והמשפחה בבבל התלמודית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מבקש לעיין בתפקודם של דימויי המשפחה ובחוקים הקשורים בפועל בקשרי המשפחה בתחום הגיור בספרות התלמודית, ובתלמוד הבבלי בפרט, ולנסות לבאר את הקשר בין מגמות הנראות, לפחות ממבט ראשון, מנוגדות זו לזו ולא-עקביות. מצד אחד מועצמים החוקים והדימויים המתארים את ניתוקו של הגר ממשפחתו הקודמת, ומצד שני עולה קול המדגיש כי אין הגר שייך שייכות מלאה למשפחת ישראל המקורית. מחבר המאמר טוען כי התפתחויות מנוגדות לכאורה אלו הן חלק מתופעה בתלמוד הבבלי בתחום הגיור, שהוא מבקש לכנותה 'פרדוקס ההתחדשות והדחייה'. המאמר מתייחס גם לקשר המפתיע שבין פדופיליה לגיור, הביטויים הלשוניים המתייחסים לגרים, ותפקידם של דימויי גוף בשלילה ודחייה של גיור. זיהוי העמדות הייחודיות המתועדות בתלמוד הבבלי נעשית מתוך השוואה למקבילותיו הארץ-ישראליות.
Original languageHebrew
Title of host publicationהמשפחה בשלהי העת העתיקה: בין שארות לקהילה (קובץ בעריכת אוריאל סימונסון ויניב פוקס)
Place of Publicationירושלים
Publisherמוסד ביאליק
Pages84-109
Number of pages26
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Body image
 • Conversion -- Judaism
 • Criticism, Textual
 • Families in literature
 • Genealogy
 • Hebrew language, Talmudic
 • Jews -- Iraq
 • Pedophilia
 • Rabbinical literature
 • Talmud Bavli
 • Talmud Yerushalmi

Cite this