טרור ואינטרנט: הילכו שניים יחדיו?

אלונית ברנזון, מוחמד ס ותד

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ברשימה זו, אנחנו מבקשים לזהות את המאפיין הגרעיני המוצק של תופעת הטרור, לומר את המשמעות המושגית של תופעת הטרור, אין נפקא מנה שלבי התפתחותה ההיסטורית. עניין לנו בשאיפה מחקרית לאתר משמעות מושגית של תופעת הטרור לאור השתנות דרכי הביטוי שלה, כזו אשר תוקפה יהיה אוניברסלי ועל זמני. משמעות כזו, עשויה לסייע בידינו לא רק לצורך הבנת התופעה עימה אנחנו מתמודדים, כי אם לזהות את הגורם המכריע בהעצמת כוחה, היינו רשת האינטרנט, כמשקף את הקדמה הטכנולוגית המסייעת בהעברת כמות אדירה של מידע במגוון אופנים - טקסט, תמונות וסרטוני וידאו, בין כל חלקי הגלובוס באופן כמעט מידי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט ו... על קשרי המשפט עם פרופסיות בסביבתו
Editorsיוסף כורזים-קורושי, יעל עפרון, מוחמד ס ותד
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
ISBN (Print)9789654422482
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Internet
  • Internet and terrorism
  • Law
  • Terrorism
  • Terrorism -- Computer network resources
  • Terrorism and mass media
  • Terrorists

Cite this