טעות בזהות והחטאת הפעולה - האומנם מחשבה פלילית מועברת?

חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לפי המשפט הישראלי (סעיף 20(ג)(2) לחוק העונשין), הפיקציה של מחשבה פלילית מועברת מתייחסת לשתי סוגיות הקשורות ליסוד הנפשי של מחשבה פלילית, והן: טעות בזהות והחטאת הפעולה. טעות בזהות מתארת את המקרה שבו מודעות העושה מתייחסת לאובייקט מסוים, אך העושה פגע באובייקט אחר מחמת טעות בזהות האובייקט. מכוח ההגדרה של מחשבה פלילית אין נפקות משפטית לטעותו של העושה בנוגע לזהותו הספציפית של אובייקט העבירה, וזאת כאשר האובייקט המיועד מקיים את הרכיב הנסיבתי של העבירה בפועל, היינו כאשר האובייקט המיועד והאובייקט בפועל הנם שווי-ערך מבחינת היסוד העובדתי של העבירה בפועל. בחשבון באה עבירה מושלמת של מחשבה פלילית נגד האובייקט בפועל. החטאת הפעולה מתארת את המקרה שבו פעולת העושה סטתה ממסלולה המיועד ופגעה באובייקט אחר מזה שחשב עליו העושה. במקרה זה העושה פועל במחשבה פלילית לפגוע באובייקט המיועד, ולכן בא בחשבון ניסיון לעבירה המיועדת, וכן (אולי) עבירה מושלמת נגד האובייקט בפועל, וזאת בהתאם ליסוד הנפשי של העושה כלפי הפגיעה בו, שלרוב הנה רשלנות. רוב הצידוקים שהובילו לפיתוח הפיקציה של מחשבה פלילית מועברת, בכל הנוגע להחטאת הפעולה, שהם: תפקיד דיני העונשין וענישת הולמת של הניסיון, אינם קיימים עוד, ולכן אין עוד מקום לפיקציה. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)65-114
Number of pages50
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volume1
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Comparative law
  • Criminal law -- Israel
  • Mistake (Law)

Cite this