טיפול בחולי סרטן זקנים

Translated title of the contribution: Bio-psycho-social aspects of cancer in the old age

Inbar Levkovitz, Miri Cohen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

גיל זיקנה הוא גורם סיכון מרכזי לתחלואה בסרטן. אנשים מעל גיל 65 מהווים מעל %60
מכלל מקרי הסרטן )אף ששיעורם באוכלוסייה נמוך בהרבה( ),.al et Ward, Siegel, Jemal
2008 .)במדינות מערביות, היארעות הסרטן היא 151,2 למאה אלף בני אדם בקרב בני 65
ומעלה, לעומת 208 בקרב אנשים צעירים מתחת לגיל 65 שנים. מכאן, ששיעור התחלואה
הוא פי עשר יותר גבוה בקרב זקנים לעומת הגילאים הצעירים יותר ),Savvides, Berger
2006., al et Koroukian .)עם העלייה הצפויה בתוחלת החיים ובשיעור הזקנים באוכלוסייה,
מספר חולי הסרטן צפוי להמשיך ולעלות באופן משמעותי )2008., al et Jemal .)בישראל,
שיעור התחלואה בסרטן בקרב בני 65 ומעלה בהשוואה לצעירים דומה לשיעורים בארצות
מערביות אחרות )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011.)
עלייה משמעות בשיעור התחלואה עם הגיל נצפית בכל סוגי הסרטן. עם זאת, מעל גיל
75 ישנה ירידה בשיעור האבחון של סרטן השד בנשים וסרטן הערמונית בגברים )הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה, 2011 .)בישראל, בשנים 2005-2007 אובחנו כ-000,20 מקרי
סרטן בגילאי 75 ומעלה )דוח מדדי בריאות, 2012 .)בקרב גברים בגילאי 65 ומעלה סוגי
הסרטן השכיחים הם: ערמונית, מעי גס, ריאה, שלפוחית השתן, לימפומה ממארת וקיבה.
ובקרב נשים בגילאי 65 ומעלה סוגי הסרטן השכיחים: סרטן שד, מעי גס, ריאות, לימפומה
ממארת, קיבה, לוקמיה ושחלה )דוח מדדי בריאות, 2012.)
העלייה בשיעור התחלואה מסרטן מוסברת על ידי מספר גורמים. הגורם העיקרי הוא
החשיפה המתמשכת, לאורך השנים, לחומרים קרצינוגניים, כמו קרינה, שמש ),John
Akbaraly, Arnaud, Hininger-Favier et( שונים כימיים וחומרים( Schwartz et al., 2005
2005., al .)כמו כן, לאורך השנים קיימת הצטברות של שינויים בחומר הגנטי, שעשויים
194 ענבר לבקוביץ, מירי כהן
בנוסף(. van Meurs, Rivadeneira, Jhamai et al., 2005( סרטניים תאים להתפתחות להוביל
לכך, מערכת תיקון פגמים בדנ"א, המבצעת באופן קבוע איתור ותיקון תאים שעברו שינויים,
העלולים לגרום להתפתחות סרטן, יורדת ביעילותה בגיל הזיקנה )2009, Hoeijmakers .)
שינויים במערכת החיסון, בעיקר ירידה בתפקודים חיסוניים תאיים ועלייה במצבי דלקת
כרוניים בגוף, מהווים אף הם גורם סיכון לסרטן בזיקנה )Boyiadzis, Flomerfelt, Hakim
.)et el., 2004; Miller, 2006
אף שהטיפול האונקולוגי והפסיכו-סוציאלי בחולי סרטן זקנים זהה בהיבטים רבים
לטיפול בחולים צעירים יותר, קיימים מספר הדגשים לטיפול בחולים מבוגרים, הקשורים
למאפיינים גופניים ורגשיים בגיל המבוגר. הפרק מתאר ממצאי מחקרים אודות ההשלכות
הפיזיות והרגשיות של מחלת הסרטן בגיל המבוגר. בהמשך הפרק מתוארים היבטים ייחודיים
של הטיפול הרפואי וקבלת החלטות רפואיות הייחודית לטיפול בחולים זקנים והיבטים
של טיפול פסיכו-סוציאלי.
Translated title of the contributionBio-psycho-social aspects of cancer in the old age
Original languageHebrew
Title of host publicationגרונטולוגיה מעשית : מבט רב-מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים
Editors דנה פרילוצקי, מירי כהן
Place of Publicationירושלים
Publisherג'וינט ישראל
Chapter18
Pages193-236
Number of pages44
Volume2
ISBN (Print)9789657073643
StatePublished - 2015

Cite this