טיפול באמצעות פסיכודרמה בקרב מתבגרים בפנימייה

דורון לוינשטיין, דני יניב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הרצאה זו תציג תהליך של טיפול קבוצתי פסיכודרמטי עם ילדים מתבגרים המתגוררים בפנימייה בקהילה חרדית. השאלה הטיפולית המרכזית לאורך הטיפול היתה איך להתמודד עם התוקפנות והאלימות של המתבגרים בקבוצה. ההנחה הטיפולית היתה כי התוקפנות וגילוייה היוו חומר טיפולי רב-ערך, ועל כן ביקשנו לאפשר לאלימות להיות נוכחת ולהישאר בגבולות החדר והטיפול. הרציונל הטיפולי התבסס על שני קווים מנחים. האחד, גישתו של ויניקוט לטיפול בילדים בעלי נטייה אנטי-חברתית, אשר סיפקה לנו את הבסיס התיאורטי. השני הוא הטיפול הקבוצתי הפסיכודרמטי, אשר שימש לנו בסיס להבניית התהליך הטיפולי. קווים מנחים אלה יתוארו בקצרה להלן, ולאחריהם יובא חקר מקרה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)2
Number of pages1
Journalבין המילים
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Adolescent psychology
  • Aggressiveness in adolescence
  • Aggressiveness in children
  • Case studies
  • Drama -- Therapeutic use
  • Group psychotherapy
  • Psychotherapy
  • Winnicott, D. W -- (Donald Woods) -- 1896-1971

Cite this