חקר מקרה - תקשורת אלקטרונית כקטליזטור ללמידה בין-תרבותית

Translated title of the contribution: Case study: Electronic communication as catalyst for intercultural learning

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בעשורים האחרונים ניכרת מגמה של התרחבות הפער התרבותי והתחזקותן של דעות קדומות כלפי קבוצות אוכלוסייה שונות. עם הגורמים המשפיעים על היווצרותן של דעות קדומות נמנים אמצעי התקשורת וקבוצות חברתיות שהאדם משתייך אליהן. במצב זה עולה חשיבותו של חינוך בין-תרבותי (Intercultural Education), המקדם הבניית ידע על ההיסטוריה והתרבות של בני קבוצות אחרות, הכרה בנקודות מבט שונות וזיהוי דעות קדומות ומקורן.
החינוך הבין-תרבותי צמח בארה"ב ובמערב אירופה לאחר ניסיונות כושלים ליישם את הגישה הרב-תרבותית (Multiculturalism), אשר ניסתה לצמצם את הפער הלימודי של בני מיעוטים באמצעות שילובם בתרבות השלטת. החינוך הבין-תרבותי אפשר, עם זאת, לבטא את הייחודיות של כל תרבות. חינוך מעין זה מעודד תקשורת ויחסי גומלין בין תרבויות תוך קבלת הלגיטימיות של כל תרבות. חינוך בין-תרבותי מקדם סובלנות כלפי "האחר" באמצעות למידה על תרבותו של "האחר", ובכך הוא עשוי להוביל לצמצום דעות קדומות שליליות . לדעת פוסטר, יש לחשוף את הדור הצעיר לתרבויות ולהיסטוריות של מיעוטים אתניים ולהציג קבוצות אלה בתכנית הלימודים באופן חיובי יותר. לינץ' טוען כי נדרשת רפורמה חינוכית רחבה יותר שתכלול מרכיבים גלויים וסמויים כאחד, כגון: נורמות, יחסי עוצמה, יחסי גומלין מילוליים, תרבות, תכנית לימודים וכיוצא בזה.
בנט הציע דרך חדשה לחוות הבדלים תרבותיים - "מודל התפתחותי של רגישות בין-תרבותית" (Developmental Model of Intercultural Sensitivity). לפי המודל שפיתח, אינטראקציה בין קבוצות תרבותיות מחייבת מעבר לשלבים גבוהים של רגישות בין-תרבותית.
Translated title of the contributionCase study: Electronic communication as catalyst for intercultural learning
Original languageHebrew
Journalקיוונים כתב עת אינטרנטי מקוון
StatePublished - 23 Sep 2007

Cite this