חפש את הנעלם: הפסיכולוג בשדה השיקום הפסיכיאטרי

אילנית חסון-אוחיון, דיויד רועה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

תחום השיקום הפסיכיאטרי נועד לתת מענה אינטר-דיסציפלינרי לאנשים עם מחלות נפש קשות ולקדם את תהליך החלמתם על ידי התאמה ויישום של עקרונות ושיטות התערבות שיקומיות. למרות התפתחויות נרחבות בתחום זה בכלל ובתחום הפסיכותרפיה עם אנשים עם מחלות נפש בפרט, קיים תת-ייצוג של פסיכולוגים בשדה השיקום הפסיכיאטרי. במאמר זה ייסקרו ההתפתחויות המרכזיות בתחום השיקום הפסיכיאטרי, הסיבות האפשריות להיעדרות היחסית של פסיכולוגים משדה זה והחשיבות הרבה שבהשתלבות הפסיכולוג כחלק אינטרגלי בעבודת הצוות שמקדמת את ההחלמה והשיקום של אנשים עם מחלות נפש קשות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)ינואר 2015
Journalפסיכואקטואליה
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Cognitive therapy
  • Intersubjectivity
  • Mental illness
  • Mentally ill -- Rehabilitation
  • Psychoanalysis
  • Psychology
  • Psychotherapy

Cite this