חישה מרחוק בזמן אמת כמקור לקבלת החלטות בניטור חקלאי: הדגמה על חיטה וכותנה

עפר בארי, אמציה פלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מתאר מודל שפותח במחקר רב-שנתי לניטור חקלאי בעזרת חישה מרחוק. כמו כן, מוצגים שני ניסויים שנערכו לבדיקת ישימותו. המודל נועד לאפשר ביצוע תהליך של ניטור חקלאי (אשר במקור משתמש בדגימות נקודתיות) לאור הנתונים הנאספים מכל השטח. מודל זה משלב בין שיטות חישה מרחוק המשמשות למיפוי השונות המרחבית של הצמחייה לפי מאפייניה, ובין מודלים בחקלאות מדויקת המבצעים תהליך של קבלת החלטות להגדת היבול תוך הקטנת ההוצאות. איסוף הנתונים מכל מרחב השדה החקלאי מאפשר קבלת החלטות בנפרד לכל חלק של השדה, ולהתאים את היישום למצב הצמחייה. ניתן להפעיל את המודל כך שההמלצות לביצוע תתקבלנה תוך 45 שעות, והוא מורכב מחמישה שלבים כדלהלן: (1) הכנת שכבות מידע על האלמנטים המשפיעים על הגידול; (2) איסוף בו-זמני של נתונים צמחיים וספקטראליים; (3) עיבוד תמונה, ניתוח סטטיסטי של הנתונים המרחביים והפקת מפות על מצב הצמחייה; (4) קבלת החלטות לפי מפות הצמחייה או לפי מפות של יבול חזוי; (5) בקרת איכות. תוצאות המחקר עדיין לא מציגות הצלחה מלאה של המטרות. גם בקרת האיכות הראתה שאמינות הנתונים איננה מושלמת, וזאת עקב המגבלה של איסוף נתונים בתחום צר של הספקטרום (האור הנראה והאינפרה-אדום הצילומי). הניסויים שנערכו ליישום מודל זה הראו כי הניטור בעזרת חישה מרחוק, כפי שמוצע במאמר זה, הביא לתוצאות טובות יותר מאשר שיטות ניטור מסורתיות (תקציר מתוך המאמר). מאמר זה הופיע גם בקובץ "מאזור לסביבה: ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה", בעריכת יורם בר-גל ומשה ענבר, 2005.
Original languageHebrew
Pages (from-to)466-478
Number of pages13
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume64-65
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Agricultural pests -- Monitoring
  • Cotton
  • Crops
  • Decision making
  • Irrigation
  • Precision farming
  • Remote sensing
  • Wheat

Cite this