חיפה שהתעוררה מחלום: העיר חיפה, ים וכרמל בשירים

Research output: Non-textual formPerformance

Cite this