חינוך והבניית מקומיות

Translated title of the contribution: Education and the Construction of Localism

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר בודק את מעורבותן של רשויות מקומיות בישראל בחינוך בתחומן, בהתייחס לתפיסת
קובעי המדיניות בהן את החינוך כשירות ציבורי: האם החינוך הוא שירות 'כוללני' שניתן לציבור
כישות אחידה, או 'פרטני', הניתן לכל פרט ופרט – כתלמיד או הורה. זאת, על רקע טענה כללית
של חוקרי מדיניות חברה וחינוך בישראל, לפיה מעורבותן של הרשויות המקומיות בתחום החינוך
הולכת וגדלה בשנים האחרונות, תוך העדפת הפרט המתחנך ומשפחתו. ממצאי מחקר זה
מלמדים, כי תפיסתם של קובעי מדיניות חינוך ברשויות המקומיות מעדיפה דוקא את הציבור
הכללי בעת הדיון בחינוך, וכי תפיסה זו עשויה להוליך למעורבות גדולה יותר של הרשות
המקומית בחינוך, ודוקא בפריפריה – יותר מאשר במרכז. מסקנת המאמר מתיישבת עם הצעות
לראות בחינוך מנוף לבניית קהילה מקומית ברוח המקומיות חדשה (New Localism), עבור כלל
התושבים ולאו דוקא עבור פרטים, תלמידים או הורים.
Translated title of the contributionEducation and the Construction of Localism
Original languageHebrew
Title of host publicationדמוקרטיה מקומית בישראל
Subtitle of host publicationביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית
Editorsאיתי בארי, ערן רזין
Place of Publicationירושלים
Publisherמחקרי פלורסהיימר, המכון ללימודים עירוניים ואזוריים - האוניברסיטה העברית בירושלים
Pages211-234
Number of pages24
StatePublished - 2015

Cite this