חזרת השבט התימני אל מעגל התרבות היהודית - עם העלייה הראשונה ובעקבותיה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מציג את תרומתם של יהודי תימן למעגל התרבות החדשה בארץ ישראל, כאשר עם עלייתם לירושלים הם מביאים עמם כתבי יד יהודיים עתיקים ונדירים; כתבים אלה עוררו עניין רב בקרב חוקרים ומלומדים באירופה ואמריקה, ובשלהם היתה ירושלים למרכז התעניינות ועלייה לרגל. מאמרו של טובי מייצג את תרבויות היהודים שיובאו לארץ מארצות האסלאם, ואשר היה בהם כדי להטעין ולהאדיר את הפסיפס התרבותי הקיים, אלא שבנסיבות של הגמוניה אשכנזית שלטת - אידואולוגית וחברתית - לא תמיד הוכרה חשיבותן.
Original languageHebrew
Title of host publicationלשוחח תרבות עם העלייה הראשונה (קובץ בעריכת יפה ברלוביץ ויוסף לנג)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages25-46
Number of pages22
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Immigrant absorption -- Israel
  • Jewish diaspora
  • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
  • Jews, Yemeni -- Israel
  • Judaism and culture

Cite this