חוק עידוד השקעות הון בישראל: התעסוקה באזורי הפיתוח בשנים 1984-2004

עומר מואב, Yaniv Reingewertz

Research output: Working paper

Abstract

חוק עידוד השקעות הון קיים במדינת ישראל במשך למעלה מ- 50 שנה. החוק מעודד השקעות הון בהקמת והרחבת מפעלים באמצעות מענקים ממשלתיים והקלות מיסוי, תוך דגש על אזורי הפיתוח. מטרותיו העיקריות של החוק הן פיתוח כלכלי, הגדלת הייצוא, יצירת מקומות עבודה ו פיזור האוכלוסייה. מחקרים קודמים העלו ביקורת רבה על יעילותו של החוק ועמידתו במטרות.
מחקר זה סוקר את ממצאי המחקרים הללו ומחדש בב חינת יעילותו של החוק בהש גת היעד של יצירת מקומות עבודה ב- 20 השנים האחרונות. על פי מדגם של12 יישובים בדרום הארץ, המוגדרים" אזור פיתוח א" , להשקעה הכספית של ממשלת ישראל דרך החוק אין השפעה חיובית על התעסוקה. הממצאים מרמזים לכך שמוטב לבטל את החוק ולבחון דרכים ח לופיות לשיפור מצבם של אזורי הפיתוח, כדוגמת השקעה בתשתיות ובחינוך.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז שלם
StatePublished - 2006

Cite this