חוק, עבודה סוציאלית ופרופסיונליזם: עמדותיהם של עובדים סוציאליים כלפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

ישראל דורון, יצחק רוזנר, מירית הנס-קרפל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר המוצג במאמר בחן את עמדותיהם של עובדים סוציאליים כלפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996. ממצאי המחקר גילו מגמות של תמיכה בחק באופן כללי, במיוחד בהבטיו הסמליים והפוליטיים. במובן זה, המחקר מצביע על כך שציבור העובדים הסוציאליים בישראל תומך במיזם הפרופסיונלי, היוצר שליטה באמצעים חוקיים על גוף ידע מקצועי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחקיקת חוק העובדים הסוציאליים, וחותר לחיזוק ולעיגון מעמדה של העבודה הסוציאלית בישראל כפרופסיה מוכרת ובעלת מעמד, לפחות בהקשריה החוקיים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)189-213
Number of pages25
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume27
Issue number2
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Professions
  • Social workers
  • Social workers -- Legal status, laws, etc -- Israel
  • חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו- 1996
  • מקצועות ומקצוענות
  • עובדים סוציאליים
  • עמדות
  • תפיסת תפקיד מקצועי

Cite this