חדשנות סביבתית במערכת התכנון בישראל

Translated title of the contribution: Environmental Innovation in Israeli‘s Planning System

Deborah Shmueli, Iris Hann, Benny Furst, Eran Feitelson

Research output: Book/ReportReportpeer-review

Abstract

מחקר זה מזהה ובוחן את הגורמים והנסיבות המביאים לחדשנות במדיניות הסביבתית במערכת התכנון בישראל ואת דרכי יישומה של חדשנות זו. מטרתו לעמוד על יחסי הגומלין בין אותם גורמים ונסיבות לבין הטמעת שינויים בתהליך קבלת ההחלטות ובעיצוב המדיניות. בנוסף המחקר מבחין בין גורמים מבניים פנימיים במערכת התכנון, לבין גורמים חיצוניים שמקורם בתהליכים אחרים או ב׳שחקנים׳ אחרים (חוץ-ממסדיים) הקשורים בעיצוב המדיניות הסביבתית.
Translated title of the contributionEnvironmental Innovation in Israeli‘s Planning System
Original languageHebrew
PublisherJerusalem Institute for Israel Studies
Number of pages182
StatePublished - 2013

Cite this