זה הסיפור של זנות: משפט פוגש קולנוע

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר פורש התבוננות ביקורתית בכמה מההנחות המפורשות והמשתמעות מתוך הסדרים משפטיים נפוצים של תופעת הזנות, וזאת באמצעות שימוש בייצוגים של זנות בקולנוע. תוצגנה שתי פרדיגמות המשתקפות בסרטים שהזנות במרכזם. דרך הפרדיגמה הראשונה, שתכונה הפרדיגמה המסורתית, זנות נתפסת כתופעה קבילה חברתית ומשפטית. פרדיגמה זו, הנתמכת בתפיסה ליברלית הרואה בזנות התקשרות בין שני פרטים המממשים את האוטונומיה שלהם, משתקפת בשיטות המשפט הרבות שבהן הזנות לגיטימית מהבחינה העקרונית, ובהן שיטת המשפט הישראלית. על פי פרדיגמה אחרת, שתכונה הפרדיגמה החלופית, זנות היא פרקטיקה של דיכוי וניצול פערי כוח, הכרוכה במס של קלון חברתי המושת על נשים בזנות. סרטים המעלים לקדמת המסך את הפרדיגמה החלופית, מובילים לקריאת תגר על הנחות היסוד העומדות ברקע הפרדיגמה המסורתית, ולהכרה בנזקים הכרוכים בזנות. הם מקדמים ציפייה להחלפת ההסדר המשפטי הקיים, המתעלם מנזקים אלה, בהסדר משפטי חדש שיעמיד אותם במרכז, כדוגמת המודל השבדי, שעל פיו הזנות אינה חוקית, ורכישת שירותי מין (אך לא מכירתם) היא עברה. (מתך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)471-508
Number of pages38
Journalהמשפט: כתב-עת לענייני משפט
Volume15
Issue number2
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Feminism and motion pictures
  • Feminist jurisprudence
  • Law in motion pictures
  • Prostitution

Cite this