'ותגל מרגלותיו' - מסע גאולתה של השכינה: רות המואביה כאם המשיח בספרות הזוהרית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

הזוהר, בעיבוד יצירתי לדרשת שמו של דוד המלך בספרות חז"ל, מציע לפרש את שמה של רות בשני אופנים מנוגדים: מחד גיסא, רות נמשלת לכנסת ישראל ולשכינה כשהיא 'מרוה בצער ובמכאוב', שבורה ומתגוללת בעפר, 'מהודקת בין רגלין' ומשוקעת בחשכת ליל הגלות. מאידך גיסא, בדרשות אחרות מתוארת רות כדמות ממשית הזוכה לתקומה ולתיקון אישי, ההופך לתיקון משיחי, לאומי וקוסמי כמו כן היא נמשלת לציפור התור אשר 'מרוה לקב"ה בשירות ותשבחות'. שני מדרשי השם (זוהר רות פה ע"א) מתייחסים לאותו מעשה ולפסוק אחד במגילה: "ויאכל בעז וישת וייטב ליבו ויבא לשכב בקצה הערמה ותבא בלט ותגל מרגלותיו ותשכב". המאמר מבקש לעקוב אחר הפירושים המגוונים שמעניק ספר הזוהר למפגש המסתורי בין רות לבועז, ולצימוד הרב משמעי 'ולגל למרגלותיו'. המאמר בוחן את יסודותיה של תמונת הגורן במקרא ובמדרשי חז"ל והתפתחותה בשכבות הזוהר השונות, בקריאות המתארות הן את נפילתה של השכינה והן את תקומתה וישועתה. הקריאות המנוגדות של ליל הגורן תסייענה להארת הזיקות בין רעיון הגאולה לבין תפיסת האלוהות הנשית בספר הזוהר, ותתרומנה למחקר העוסק בשלבי התגבשותה ועריכתה של היצירה הזוהרית. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)99-141
Number of pages43
Journalדעת: כתב-עת לפילוסופיה יהודית וקבלה
Volume72
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Ruth
  • Hebrew language, Biblical
  • Messianism
  • Ruth -- (Biblical figure)
  • Zohar

Cite this