ומה אתנו, המרפאים בעיסוק? גורמים מסייעים וגורמים מעכבים בעיסוקנו

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרת המאמר לעצור רגע לנוכח החידושים המואצים במקצוע, להביט בהרהור פנימה, ולנתח את הריפוי בעיסוק לפי מושגיו החדשים. בעזרת ניתוח העיסוק של אלפי מרפאים בעיסוק ולפי מילון העיסוקים האמריקאי, מוצגים המשותף בדרישות המקצוע, בצד השונות העצומה בעיסוקים בקרב מרפאים בעיסוק, והשונות בתפיסת המקצוע, בתפיסת משמעותו והגורמים המסייעים והמעכבים בתהליך ההשתתפות. בספרות עוסקים רבות במהות העיסוק כמטרה או כאמצעי, בעיקר בהתייחסות ללקוחות. ניתוח ארגונומי מעלה גורמי סיכון חיצוניים ואישיים במקצוע, שעלולים במצב של אי תאימות בין האדם ובין העיסוק לגרום לחבלות מצטברות, עד כדי מחלה או תסמונת. נסקרים גורמים מסייעים ומעכבים להשתתפות ולבריאות של מרפאות בעיסוק בעזרת מחקר שנעשה בארץ, ראיונות שנעשו במסגרת קורס במחקר איכותני וסקר ראשוני שנערך בידי מחברת המאמר. מועלות הצעות להגדלת הגורמים המסייעים על סמך גורמי הסיכון שנאספו במטרה לתמוך בהשתתפות ולשמור על בריאותנו ורווחתנו, המרפאים בעיסוק (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-92
Number of pages12
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume15
Issue number2
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Professions
  • Quality of work life

Cite this