התפתחויות במדיניות הדיג בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשני העשורים האחרונים המדיניות בישראל הביאה לצמצום הדיג המקומי ולאובדן מקורות פרנסה ותעסוקה לדייגים. הקצאת שטחיים לצורכי ביטחון, ספנות וחיפוש, הפקה והולכה של גז המופק מהים, אף החריפו מגמה זו. תקנות הדיג שנכנסו לתוקף בינואר 2017 מהוות שינוי היסטורי בתפיסה של מדינת ישראל – מדיג חופשי לתפיסה המציבה את הטבע הימי, ובכללו את משאב הדגה, כגורם מכתיב עיקרי. בנוסף לכך אמור הפיקוח על הדיג לעבור החל מתחילת 2018 מאגף הדיג במשרד החקלאות לידי רשות הטבע והגנים. התקנות החדשות מכילות רכיבים שתקפים לכלל שיטות הדיג. המאמר מעלה מספר המלצות לשינוי התקנות והתאמתן כדי לאפשר את המשך קיום ענף זה ופיתוחו מחד גיסא, והשמירה על הסביבה האקולוגית מאידך גיסא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017/18 (קובץ בעריכת שאול חורב)
Place of Publicationחיפה
Publisherמרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה
Pages228-239
Number of pages12
ISBN (Print)9789657437674
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Fish culture
  • Fishes

Cite this