התפקוד הוויזומוטורי של ילדים עם חשד לאבחנה של DCD בהשוואה לילדים עם התפתחות מוטורית תקינה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

רקע: Developmental Coordination Disorder - DCD, הוא חסר ניכר בהתפתחות קואורדינציה מוטורית הפוגע בתפקודי היום-יום ובלמידה אקדמית שלא על רקע פגיעה נוירולוגית וללא פגיעה באינטליגנציה. מטרת מחקר זה היא לבדוק אם יש הבדל בין ילדים החשודים כסובלים מ- DCD, לבין ילדים עם התפתחות מוטורית תקינה בביצוע מטלות המערבות אינטגרציה ויזומוטורית. שיטה: לצורך איתור הילדים נעשה שימוש בשאלון לגננת לאיתור DCD. השאלון הועבר תחילה לגננות של שמונה גנים והן מילאו אותו על 251 ילדים בגילאים 4 עד 6.6 שנים. על פי תוצאות השאלונים שהועברו לגננות, נבחרו 20 ילדים החשודים כסובלים מ-DCD, ולהם הותאמה קבוצת ביקורת. לכלל 40 הילדים (קבוצת המחקר והביקורת) שנבחרו להשתתף במחקר הועברו שאלון דמוגרפי שמולא בידי ההורים, שאלון לאיתור DCD להורים ואבחון ה- Developmental Test of Visual Motor Integration - VMI. תוצאות: נמצאו הבדלים מובהקים בציון הסופי בין הילדים בקבוצת המחקר לבין הילדים בקבוצת הביקורת באבחון ה-VMI. נמצא מתאם בינוני גבוה בין הציון הסופי של השאלון איתור לגננת לבין הציון בשאלון האיתור שמולא בידי הורים. בדיון מושוות תוצאות המחקר הזה על אודות הבדלים בביצוע הוויזומוטורי בין ילדים החשודים כ-DCD לבין ילדים עם התפתחות מוטורית תקינה לתוצאות מחקרים קודמים ונדונות ההשלכות האפשריות לתהליכי ההערכה וההתערבות הממוקדים בילדים אלו. (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)213-231
Number of pages19
Journalכתב-עת ישראלי לריפוי בעיסוק
Volume14
Issue number4
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Developmental disabilities -- Diagnosis
  • Occupational therapy for children
  • Questionnaires
  • Visual perception

Cite this