התפוצה המרחבית של צומח גדות ויחסה למבנה האפיק: נחל אורן, הר הכרמל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר נערך בחורף ובאביב 2004 בנחל אורן בכרמל, במטרה לבחון את השפעת צורות צומח שונות (עצים, שיחים) על מבנה האפיק במרחקים שונים מריכוזי הצומח. הפרמטרים שנבדקו במחקר זה היו אחוזי כיסוי הצומח בגדות ויחסם למבנה האפיק - רוחב, עומק ושיפוע האפיק. ההשערה כי בנוכחות צומח גדות באחוזים גבוהים ייווצר אפיק עמוק וצר, התבססה על מחקרים קודמים, אשר הראו כי הצומח מייצב את הגדות. השערות נוספות התייחסו לכך שהעצים והצמחייה השיחית ישפיעו באופן דומה על מבנה האפיק וכן שמרחק השפעת הצומח יהיה קצר. נבחרו ארבעה מקטעים באורך 50 מ' בחלקו האמצעי של נחל אורן, כאשר כל מקטע מאופיין בהרכב צומח שונה. בכל מקטע נערכו 6 חתכי רוחב, במרחק 10 מ' אחד מהשני וכן חתך אורך. בנוסף בוצעו חתכי צומח בשלושה מחתכי הרוחב בכל אזור דגימה. בחתכי הצומח נבדקו אחוזי הכיסוי של העצים ושל השיחים בחמשת המטרים הסמוכים למעלה החתך, בשתי הגדות. מהתוצאות עולה כי קיים מתאם בין עלייה באחוזי כיסוי ומבנה אפיק צר ועמוק יותר. הדבר מתייחס רק לצמחיית השיחים המכסה את גדות האפיק בשלושת המטרים שבמעלה חתך הרוחב. צמחייה שיחית או עצים במרחק גדול מזה אינם משפיעים על האפיק באופן מובהק. מחברי המאמר מציעים כי שיחים ועצים משפיעים באופן דומה על יציבות הגדות באמצעות מערכת השורשים, אולם השפעת הנוף העל קרקעי שונה בין צורות צומח אלו. ייתכן כי העלווה והנוף הצפוף של השיחים מורידים את מהירות זרימת המים לאורך הגדות, ובכך מסייעים עוד יותר לשמירה על יציבותן (תקציר מתוך המאמר). מאמר זה הופיע גם בקובץ "מאזור לסביבה: ארבעים שנות מחקר גיאוגרפי באוניברסיטת חיפה", בעריכת יורם בר-גל ומשה ענבר, 2005.
Original languageHebrew
Pages (from-to)203-214
Number of pages12
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume64-65
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Aquatic plants
  • Carmel, Mount (Israel)
  • Geomorphology
  • Oren River (Israel)
  • Plant ecology
  • Shrubs
  • Soils
  • Trees
  • Wadis

Cite this