התעלמות המחקר 'הלאומי-הציוני' מהספרות היהודית בצפון תוניסיה: ספרו של ד"ר שאול שמלה כמקרה מבחן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מקורות בשפע עצום ובגיוון רב - יצירות ספרותיות לסוגותיהן בלשון הערבית-היהודית ובלשון הצרפתית, פרי עטם של משכילי הקהילות הללו - עומדים לרשות חוקרי הקהילות היהודיות בצפון תוניסיה. ספרות זו היא נושא למחקרי ספרות הנערכים מחוץ למדינת ישראל, אך במחקר ההיסטורי והספרותי במדינת ישראל אין אליה התייחסות. אין צריך לומר שהעיתונות הענפה של קהילת צפון תוניסיה בלשונות הנזכרות אף היא מקור רב-ערך להכרת תולדותיהן של הקהילות הללו ולהבנת התמורות המעמיקות שעברו עליהן מאז אמצע המאה ה-19, כמובן בהשפעת אירופה, ובעיקר צרפת ואיטליה. למרבה התמיהה והצער, המקורות הללו רחוקים מלתפוס את מקומם הראוי בחקר יהדות תוניסיה. דומה שיש לתלות את הדבר במגמה הלאומית-ציונית של חקר ההיסטוריה החדשה של עם ישראל, בייחוד לאחר הקמת המדינה, שכן קהילות צפון תוניסיה נבדלו מקהילות הדרום בזיקתן הרופפות לתרבות ישראל, ללשון העברית ולדת היהודית. המאמר דן בהרחבה בספרו הכתוב בצרפתית של הרופא היהודי שאול שמלה (Chemla), Un cri d'alamre: Le judaisme tunisien se meurt זעקת התרעה: יהדות תוניסיה נוטה למות') כמקרה מבחן לחשיבותה של הספרות כמקור ידע על הקהילות היהודיות בצפון תוניסיה שלא מצא מקומו במחקר על יהודי תוניסיה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההיסטוריה הארוכה של המזרחים (קובץ בעריכת אביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף)
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות
Pages327-344
Number of pages18
ISBN (Print)9789655101379
StatePublished - 2021

IHP Publications

  • ihp
  • Jews -- Tunisia

Cite this