התנהלות ארגונית במעבר מהקיבוץ המסורתי אל הקיבוץ המתחדש

יחזקאל דר, שלמה גץ

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

ההתנהלות הארגונית במעבר אל קיבוץ המתחדש נבחנת לנוכח המתח שבין שימור קודים חזקים של קהילתיות שתפנית וערבות הדדית, לבין הפרטה של הקיום הכלכלי ושל המעמד הכלכלי האישי. ההפרטה מצמצמת את תחולת הניהול על חיי החברים אך מעצימה את הממד הכלכלי לעומת הממד חברתי של המעשה הארגוני. העצמת הממד הכלכלי בהתנהלות של הארגון מחזקת את ההייררכיה של מעשה הניהול תוך כדי ריחוקו משגרת החיים של החברים. היא גם מאתגרת את הסולידריות הקהילתית בשל חידוד ניגודי אינטרסים כלכליים של קבוצות חברתיות שונות. ההתנהלות הארגונית של הקיבוץ המתחדש עדיין נזילה. את הפתרונות המתקבלים לדילמות הניהוליות ראוי לבחון לפי מידת תרומתן להישארותו של הקיבוץ העכשווי קיבוץ, דהיינו קיום קהילתיות איכותית, ערבות הדדית משמעותית והבטחת דמוקרטיה משתפת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationקיבוץ 2020 (קובץ בעריכת אליעזר בן רפאל וארנה שמר)
Place of Publicationרמת אפעל
Publisherיד טבנקין - מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית
Pages69-100
Number of pages32
ISBN (Print)9789652821263
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Kibbutzim
  • Organizational change
  • Solidarity

Cite this